Leczenie onkologiczne – ostatnia deska ratunku dla chorych!

Leczenie onkologiczne podstawowe informacje!

Zachorowania na nowotwory złośliwe w ostatnim czasie to drastycznie wzrasta, alarmują lekarze. Na część rzeczy nie mamy wpływu, ale na inne, czyli np. na wymioty i nudności po chemii, leczenie przeciwbólowe czy część powikłań leczenia już tak. Leczenie nowoczesną metodą HIPEC jest skuteczne w przypadku guzków nowotworowych nie większych niż 2-5 mm. Rehabilitacja ma również bardzo ważne znaczenie w poprawie stanu psychicznego chorych, powodując niwelację poziomu depresji, lęku i obawy oraz poprawę zdrowia psychicznego.

leczenie onkologiczne

Udział kosztów na leczenie raka w całkowitych kosztach opieki zdrowotnej w Polsce wynosi 6, 5 proc, co na tle naszych sąsiadów wypada dość blado. Agresywne leczenie chemio terapią może być z dobrym efektem stosowane także u chorych, u których stwierdza się pojedyncze ognisko nowotworu z wyłączeniem miednicy oraz węzłów chłonnych. Ze względu na to, że efekt leczniczy stosowania izotopów występuje nawet po kilku tygodniach, leczenie to nie jest wskazane w przypadku przerzutów do kości kręgosłupa powodujących objawy ucisku rdzenia kręgowego. Jednak najczęściej na samym początku leczenie rozpoczyna się zwykle od chemioterapii, a jeśli uzyska się wystarczająco dobrą odpowiedź nowotworu, może być prowadzone w sposób zdecydowany.

Leczenie tzw. „chemią” polega na użyciu silnych środków, które mają na celu zahamowanie rozwoju komórek rakowych. Chemioterapia jest metodą, przestarzałą jednak cały czas stosowaną. Dobrze przeprowadzona chemioterapię skutecznie może zatrzymać rozwój komórek rakowych i radzi sobie z większością nowotworów takich jak nowotwór piersi, czy układu pokarmowego. Następnie w leczeniu nowotworów bardzo ważną role ogrywają środki nazywane cytostatykami. Powyższa grupa leków jest jedną nowocześniejszych alternatyw dla chorych. Wraz z rozwojem technologii rozwinęły się również lekarstwa z tej rodziny.

Nas chwile obecną leczenie chorego może być prowadzone zarówno w warunkach szpitalnych jak i domowych. Cytostatyki mogą być podawane na kilka sposobów w formie tradycyjnych tabletek, kroplówek czy też iniekcję domięśniową. Nowe technologie powodują, że większość pacjentów odmawia hospitalizacji i postanawia leczyć się w warunkach domowych. Zdaniem lekarzy to bardzo dobre rozwiząnie dla pacjentów, ponieważ warunki domowe są dużo bardziej przyjazne dla pacjenta. Dodatkowo pacjent ma cały czas opiekę rodziny, unika częstego narażenia na stres związany z pobytem w szpitalu.

 

Warto również wiedzieć, że w przypadku odmówienia hospitalizacji pacjent ma cały czas kontakt z lekarzem onkologii. W pewnych przypadkach można skorzystać z połączenia chemioterapii i hipertemi – takie połączenie jest stosowane bardzo często i naszych zachodnich sąsiadów. W naszym kraju decyzje o połączeniu tych dwóch metod leczenia podejmuje lekarz onkolog a głównym warunkiem jest dobry stan zdrowa pacjenta, który umożliwia podjęcie tak agresywnego leczenia. Najważniejszą właściwością Hipertermii jest zwiększenie temperatury, co w efekcie prowadzi do uszkodzenia komórek rakowych, dodatkowo zwiększenie temperatury ma wpływ na prędkość przepływu krwi, dzięki czemu lekarstwa są lepiej transportowane do ogniska choroby.

You may also like...