Wady serca – jak je szybko rozpoznać?

Wady serca – co musisz wiedzieć?

Nabyte wady serca zazwyczaj są wynikiem powikłań po przebytych chorobach lub infekcyjnych, np. niedoleczonej anginie ropnej.  Przyszłością medycyny w Polsce są operacje wad serca, które będą wykonywane nawet kilkanaście minut po porodzie dziecka. EKG to podstawowe badanie, gdzie stwierdza się odchylenie osi elektrycznej serca, cechy powiększenia prawego przedsionka i przerostu komory serca.

Na dzień dzisiejszy podstawowe znaczenie w diagnostyce niewydolności serca ma badanie echokardiograficzne, czyli tzw. ECHO. Takie badanie umożliwia nawet przy niewidocznych jeszcze dysproporcjach w budowanie jam serca na podstawie kierunku i natężenia przepływu krwi tętniczej. Pacjent z częściową niewydolnością serca często doświadcza uczucia duszności po wysiłku fizycznym, lub większym zmęczeniu. W przypadku mniejszych pacjentów przebieg choroby jest bezobjawowy z powodu nieco innej budowy serca.

Objawy wymagają podjęcia odpowiedniej metodyki leczenia, usunięcia przyczyny choroby, ile jest to możliwe, i przyspieszenia rytmu serca przejściowo za pomocą specjalnych lekarstw czy czasową stymulacją. Badanie ECHO polega na obrazowaniu serca za pomocą ultradźwięków. Wadą serca określa się wrodzoną nieprawidłowość mięśnia sercowego, która występuje u noworodków. Niestety kołatanie serca może również sygnalizować groźniejsze zaburzenia serca takie jak np. częstoskurcz komory. Echo serca umożliwia tu nie tylko ocenę struktur serca, ale także ocenę akcji serca i poszukiwanie bloku przedsionkowo-komorowego.

wrodzone wady serca

U niektórych dzieci z tą patologią konieczne jest leczenie zabiegowe; aktualnie preferuje się zamykanie ubytków międzyprzedsionkowych. Obrzęki pojawiające się na nogach czy wokół kostek stóp, w dolnej części tułowia czy klatce piersiowej mogą mieć związek z zaburzeniami pracy serca. Ograniczamy to pojęcie zwykle do nieprawidłowości przepływu spowodowanych wadliwymi połączeniami pomiędzy sercem a dużymi naczyniami lub między jamami serca. Aktualnie echokardiografia płodowa umożliwia rozpoznanie wady w wczesnym okresie, co znacząco ułatwia i przyspiesza właściwe leczenie dziecka bezpośrednio po urodzeniu. Kiedy jednak zwężenie światła tętnicy przekroczy pewne granice mogą pojawiać się niespecyficzne dolegliwości bólowe w okolicy serca noworodka.

Rozpoznanie niektórych wad wrodzonych serca, np. niedorozwoju lewego serca czy wspólnego kanału przedsionkowo-komorowego możliwe jest na podstawie badań dopplerowskich i echokardiograficznych już podczas ciąży. Jeśli serce nie jest w stanie przepompować krwi pod odpowiednio wysokim ciśnieniem, pojawiają się objawy jego niewydolności. Są bardzo różne wady serca występujące u ludzi, niektóre występują prawie bezobjawowo, a inne powodują np. osłabiona wydolność serca, co prowadzi do duszności, może tez powodować omdlenia. W przypadku urodzenia dziecka chorego i zdrowego, odpowiedzi mają dotyczyć przebiegu ciąży z której urodziło się dziecko z wadą serca. Początkowo może przebiegać bezobjawowo, w ciągu pierwszej dobry po urodzeniu pojawiają się objawy niewydolności krążenia. Około połowa takich wad, to wady ciężkie, wymagające korekcji w okresie noworodkowym lub we wczesnym dzieciństwie i wiążących się ze znaczną śmiertelnością.

You may also like...